Klasa 4 Układ Pokarmowy

Klasa 4 Układ Pokarmowy

4 Narządy układu pokarmowego człowieka Przewód pokarmowy dzieli się na kilka połączonych ze sobą odcinków zebranych w grupach:

Osobny artykuł: Przełyk. Czynność przełyku polega na transporcie pokarmu z gardła do żołądka.

Gardło zbudowane jest z mięśni poprzecznie prążkowanych pokrytych od zewnątrz tkanką zbitą, a od wewnątrz błoną śluzową. Gardło ciągnie się od podstawy czaszki, aż do miejsca przejścia w przełyk, to jest do wysokości siódmego kręgu szyjnego. Mięśnie gardła tworzą ścianę tylną i ściany boczne. W miejscu przejścia sklepienia gardła w ścianę tylną jest skupisko tkanki limfatycznej, migdałek gardłowy – trzeci migdał. Najniżej znajduje się wejście do krtani.

1 Przewód pokarmowy1.1 Jama ustna 1.3 Przełyk 1.4 Żołądek1.4.1 Położenie 1.5 Jelito cienkie 2 Czynność motoryczna przewodu pokarmowego 3 Trawienie

jelito cienkie W anatomii człowieka jama ustna jest początkowym odcinkiem przewodu pokarmowego.

Niestrawione, zbędne resztki pokarmowe podlegają usunięciu . W skład układu pokarmowego człowieka wchodzą: trzy gruczoły:wątroba

W niej następuje wstępna, mechaniczna obróbka pokarmu i przygotowanie go do dalszego trawienia. Pokarm zostaje rozdrabniany, miażdżony i mieszany ze śliną, która zawiera enzym trawienny amylazę ślinową (ptialinę). Dorosły człowiek ma 32 zęby, 16 w szczęce i 16 w żuchwie: 4 siekacze 4 zęby przedtrzonowe 6 trzonowych

Siekacze służą do odgryzania kęsów, kły do rozrywania pokarmu, a zęby trzonowe i przedtrzonowe do jego rozcierania. W ślinie rozpuszczane są cząsteczki pokarmu, na których obecność wyczulone są rozmieszczone na języku kubki smakowe. Dzięki nim wyczuwamy: konsystencję, temperaturę, smak, zapach i to czy dany pokarm nadaje się do spożycia. Po uformowaniu kęsa pokarmowego zostaje on przekazany do dalszej części przewodu pokarmowego w akcie połykania. Jama ustna składa się z przedsionka jamy ustnej i jamy ustnej właściwej. Przedsionek ograniczony jest od przodu wargami górną i dolną, a od tyłu łukami zębowymi. Do przedsionka jamy ustnej na wysokości górnych zębów trzonowych uchodzą przewody wyprowadzające ślinianek przyusznych.https://topcasinosonline.pl/

Ściana przełyku nie ma zdolności wchłaniania pokarmu ani trawienia. Rozróżniamy część: Przełyk ma długość średnio około 23–25 cm, odległość od siekaczy do żołądka około 40 cm. Występują trzy fizjologiczne zwężenia przełyku: zwężenie górne – w przejściu gardła w przełyk, mięśnie w tym miejscu tworzą czynnościowy mięsień zwieracz przełyku. Nie jest ono powodowane budową samej ściany przełyku, lecz przyleganiem obu sąsiednich narządów;